1. İsim arıtım evi, tasfiyehane, rafineri, şeker fabrikası, kalhane, kal ocağı.
yeni rafineri İsim
petrol rafinerisi
petrol rafinerisi
petrolü rafineriye payplayn ile sevk etmek Fiil
şeker rafinerisi
rafineri kapasitesi