refrain

 1. Intransitive Verb
  refrain from: sakınmak, kaçınmak, içtinap/ihtiraz etmek, kendini tutmak/alıkoymak.
  be unable
  to refrain from: -den kendini alamamak.
  For better health you must refrain from eating too much. He refrained from making an angry retort.
 2. Intransitive Verb (bkz: restrain ), (bkz: curb )
 3. Noun nakarat, şiirde/şarkıda eşit aralıklarla tekrarlanan mısra/beyit/nağme.
 4. Noun, Music (a) nakarat nağmesi, (b) melodi, (c) şarkı nakaratı.
imtina etmek Verb
içtinap etmek Verb
yorumdan kaçınmak Verb
tüketimden sakınmak Verb
bir şeyi yapmaktan çekinmek Verb
düşmanca hareketlerden kaçınmak Verb