refugee

  1. Noun, International Law mülteci
  2. Noun sığınık, mülteci, kişisel güveni için başka bir ülkeye sığınan kimse.
    refugeeism: sığınma, iltica, sığınıklık, mültecilik.
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü Noun, International Law
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi Noun, International Law
mülteci kafilesi Noun, Politics-Intl. Relations
sığınmacı olarak tanınmak Verb
sığınmacı olarak tanınmak Verb
ekonomik sığınmacı
vergi kaçakçıları ve iş bulamamak endişesiyle ülkelerini terk edenler bu terimin kapsamına girer
ABD'ye göç eden İrlandalılar ve (İkinci Dünya Savaşı sonrası) Avustralya'ya giden İngiliz göçmenler ekonomik sığınmacıydılar
(siyasal değil de) ekonomik nedenlerden ötürü ülkesini terk eden kişi
siyasi mülteci Noun, International Law
siyasi sığınmacı Noun, Politics-Intl. Relations
bir sığınmacıyı incelemek Verb
sığınmacıyı kabul etmek Verb
bir sığınmacıyı kabul etmek Verb
savaş sığınmacısı
savaş mültecisi
sığınmacı kampı
mülteci kampı
yüksek faiz oranlarıyla yabancı memleketlerden çağrılan ya da politik sorunlar olduğunda sağlam bir yer bulmak için getirilen para
sığınmacı sermayesi
sığınmacıların hükümeti
sığınmacı yönetimi
sığınmacı yardımı
sığınmacı zihniyeti
sığınmacı sorunları Noun
sığınmacılara yardım
sığınmacı yardımı
sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi
sığınmacı durumu
Avrupa Mülteci Fonu