regulate

  1. Transitive Verb düzenlemek, tanzim etmek, nizama sokmak.
    The volume of economic activity is regulated by the supply of money.
  2. Transitive Verb töreye/usule/kurala uygun olarak yönetmek/idare veya kontrol etmek.
  3. Transitive Verb ayarlamak, ayar etmek, düzeltmek.
    to regulate a watch. regulate the heat.
  4. Transitive Verb düzgün işlemesini sağlamak.
  5. Transitive Verb yoluna koymak, uydurmak.
giderlerini düzenlemek Verb
giderlerini ayarlamak Verb
gider ayarlamak Verb
trafiği düzenlemek Verb
saat düzeltmek Verb
kararname ile düzenlemek Verb
talep seviyesini düzenlemek Verb
piyasayı kontrol etmek Verb
bir makinenin hızını ayarlamak Verb
trafiği ayarlamak Verb
trafiği düzenlemek Verb