1. Geçişli Fiil düzenlemek, tanzim etmek, nizama sokmak.
    The volume of economic activity is regulated by the supply of money.
  2. Geçişli Fiil töreye/usule/kurala uygun olarak yönetmek/idare veya kontrol etmek.
  3. Geçişli Fiil ayarlamak, ayar etmek, düzeltmek.
    to regulate a watch. regulate the heat.
  4. Geçişli Fiil düzgün işlemesini sağlamak.
  5. Geçişli Fiil yoluna koymak, uydurmak.
gider ayarlamak Fiil
giderlerini düzenlemek Fiil
giderlerini ayarlamak Fiil
düzenleme yetkisi İsim
trafiği düzenlemek Fiil
saat düzeltmek Fiil
kararname ile düzenlemek Fiil
talep seviyesini düzenlemek Fiil
piyasayı kontrol etmek Fiil
bir makinenin hızını ayarlamak Fiil
trafiği ayarlamak Fiil
trafiği düzenlemek Fiil