reinforcement

  1. Noun, Construction donatı
  2. Military ikmal
  3. Noun takviye (etme/edilme), kuvvetlendir(il)me, sağlamlaştır(ıl)ma, pekiştir(il)me.
  4. Noun takviye eden/kuvvetlendiren şey, destek.
  5. Noun, Military askerî takviye kuvveti/birliği.
boyuna kolon donatısı Noun, Construction
negatif pekiştirme Noun, Psychology
polis takviyesi
olumlu pekiştirme Noun, Psychology
takviye birlikleri Noun