reinforcement

  1. İsim, İnşaat donatı
  2. Askerlik ikmal
  3. İsim takviye (etme/edilme), kuvvetlendir(il)me, sağlamlaştır(ıl)ma, pekiştir(il)me.
  4. İsim takviye eden/kuvvetlendiren şey, destek.
  5. İsim, Askerlik2 askerî takviye kuvveti/birliği.
boyuna kolon donatısı İsim, İnşaat
negatif pekiştirme İsim, Psikoloji
polis takviyesi
olumlu pekiştirme İsim, Psikoloji
takviye birlikleri İsim