relation between cause and effect

  1. neden ile sonuç arasındaki ilişki