remain active in business

  1. Verb işte faal olarak kalmak