remit the consideration of a matter until the next

  1. Verb session gelecek oturuma kadar bir konunun ele alınmasını ertelemek