remit

 1. Verb, Law alt derece mahkemeye geri göndermek
 2. Verb para göndermek/havale etmek, para havalesi göndermek, ödemek.
  Enclosed is our bill, please remit .
 3. Verb (ceza vb. vermekten) çekinmek, kaçınmak, imtina etmek.
 4. Verb (bir işi yapmaya/borcu ödemeye vb.) zorlamamak, icbar etmemek.
 5. Verb bağışlamak, yarlıgamak, affetmek.
 6. Verb hafifle(t)mek, (şiddetini) azal(t)mak, gevşe(t)mek.
 7. Verb geri vermek, iade etmek.
 8. Verb, Law davayı bir alt mahkemeye havale etmek, devretmek.
 9. Verb (eski durumuna/haline) getirmek/iade etmek.
 10. Verb ertelemek, tehir etmek, sonraya bırakmak.
 11. Verb serbest bırakmak, salıvermek.
 12. Verb tekrar tutuklamak/hapsetmek.
 13. Verb vazgeçmek, teslim olmak.
para transferi yapan kuruluş Noun, Banking
ceza indirimi Noun, Criminal Law
gayretlerini yavaşlatmak Verb
işini durdurmak Verb
birinin hesabına 1000 dolar havale etmek Verb
bir senedin bedelini ödemek Verb
senedin bedelini ödemek Verb
senedi tahsile göndermek Verb
bir senedi tahsil için göndermek Verb
senedi tahsile göndermek Verb
bir talepte (alacakta) indirim yapmak Verb
bir talepten vazgeçmek Verb
bir borcu silmek Verb
bir harcı almamak Verb
bir para cezasını affetmek Verb
bir davayı bir üst mahkemeye göndermek Verb
bir cezayı affetmek Verb
bir cezadan affetmek Verb
bir mahkeme kararını hafifletmek Verb
birine bir meblağ göndermek Verb
vergiyi affetmek Verb
bir vergiyi affetmek Verb
(US) Br çekle ödemek Verb
çekle ödemek Verb
posta ile göndermek Verb
posta ile geri göndermek Verb
gümrük vergisini affetmek Verb
resim ve harçları ödemek Verb
tahsil edilmek üzere gönderilmek Verb
tahsil edilmek üzere göndermek Verb
her ay eve para havale etmek Verb
para havale etmek Verb
her ay eve para havale etmek Verb
birini yeniden özgürlüğe kavuşturmak Verb
bir vergiyi kaldırmak Verb
bakiyeyi havale etmek Verb
session gelecek oturuma kadar bir konunun ele alınmasını ertelemek Verb
hâsılatı havale etmek Verb
bir banka aracılığıyla para göndermek Verb
daha aşağı düzeydeki bir mahkemeye havale etmek Verb