remorse

  1. Noun vicdan azabı, pişmanlık, nedamet.
    to feel remorse: vicdan azabı duymak.
    He felt remorse/He
    was filled with remorse for his evil deed.
  2. Noun merhamet, acıma.
büyük pişmanlık
acımadan, pişmanlık duymaksızın.
nadim olmak Verb
nedamet duymak Verb