reservation

 1. Noun Rez.
 2. Noun, International Law çekince
 3. Noun şerh
 4. Noun (taşıtta yer, otelde oda vb.) ayırma.
  to make reservations: (yer/oda) ayırtmak.
 5. Noun ayrılmış yer.
 6. Noun (onaylamaktan/desteklemekten) çekinme, kaydı ihtirazî, fikir ayrılığı.
  The President had one reservation about the bill.
 7. Noun yerli kızılderili aşiretlere ayrılmış arazi.
 8. Noun açığa vurmama, fikrini açıkça söylememe.
 9. Noun saklama, hıfz, muhafaza, şahsı için saklama.
 10. Noun şüphe.
  I have some reservations about the truth of his story.
 11. Noun kısıtlayıcı/sınırlayıcı koşul/şart.
rezervasyonunu doğrudan hava şirketine yaptırmak Verb
yer ayırmak Verb
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79.9) Noun, Trades-Professions
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79.90) Noun, Trades-Professions
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79) Noun, Trades-Professions
bir şeyi şartsız kabul etmek Verb
en ufak bir itirazı olmadan kabul etmek Verb
uçak rezervasyonu
bir rezervasyonu iptal etmek Verb
rezervasyonu iptal etmek Verb
karayolunda yol ortasında uzayıp giden çimenlik
bir rezervasyonu onaylamak Verb
teyit edilmiş rezervasyon
en az bir gece için depozitosu alınan otel ya da motel rezervasyonu
sarih kayıt
uçak rezervasyonu
hediye verenin hediyenin üzerinde bazı hakları muhafaza etmesi
önceden yer ayırtma
müşteri gelmese dahi ödemesi garanti altına alınmış
otel rezervasyonu
çekince yasağı Noun, International Law
Kızılderililere mahsus bölge.
iş sınırlandırma
çekince mektubu Noun, International Law
içinden pazarlık yapmak.
çekince koymak Verb, International Law
içten karar verme
içten pazarlık
bir menkul satışında satış bedeli tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti satıcıda bırakan sözleşme
yolcu rezervasyonu
uçak rezervasyonu
geçici rezervasyon
bir rezervasyonun yeniden konfirme edilmesi
(karara, rapora, tutanağa) şerh düşmek, (karara, rapora, tutanağa) şerh koymak Verb, Law
dönüş uçak rezervasyonu
oda rezervasyonu
yer rezervasyonu
kaydı ihtiraziye tabidir
kayd-ı ihtiraziye tabidir
otele rezervasyon için telgraf çekmek Verb
telefon rezervasyonu
tren rezervasyonu
ihtiyat kaydı ile
rezervasyon acentesi
rezervasyon acentesi
kaydı ihtirazi
yer ayırtma ücreti
rezervasyon formu
bütün hakların mahfuz olması
kabin ayırtma
mülkiyet kaydı
geçit hakkının mahfuzluğu
yer ayırtma
yer ayırtma
fesih hakkının mahfuzluğu
mülkiyetin muhafazası
rezervasyon bürosu Noun
asgari satış fiyatı
bir mal ya da hizmet satıcısının piyasada altına inemeyeceği satış fiyatı
verilen en yüksek satın alma fiyatı
satıcının o fiyattan satmaya razı olmadığı
kabul edilebilecek son fiyat
bilgisayarla idare edilen muhasebe sistemi
bilgisayarla yönetilen yer ayırtma sistemi
bir mukaveleye kaydı ihtirazi koymak Verb
bir sözleşmeyle ilgili bir kaydı ihtirazi ilave ettirmek Verb