reservation

 1. İsim Rez.
 2. İsim, Uluslararası Hukuk çekince
 3. İsim şerh
 4. İsim (taşıtta yer, otelde oda vb.) ayırma.
  to make reservations: (yer/oda) ayırtmak.
 5. İsim ayrılmış yer.
 6. İsim (onaylamaktan/desteklemekten) çekinme, kaydı ihtirazî, fikir ayrılığı.
  The President had one reservation about the bill.
 7. İsim yerli kızılderili aşiretlere ayrılmış arazi.
 8. İsim açığa vurmama, fikrini açıkça söylememe.
 9. İsim saklama, hıfz, muhafaza, şahsı için saklama.
 10. İsim şüphe.
  I have some reservations about the truth of his story.
 11. İsim kısıtlayıcı/sınırlayıcı koşul/şart.
rezervasyonunu doğrudan hava şirketine yaptırmak Fiil
yer ayırmak Fiil
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79.90) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (NACE kodu: 79) İsim, Sanayi ve Zanaatler
bir şeyi şartsız kabul etmek Fiil
en ufak bir itirazı olmadan kabul etmek Fiil
uçak rezervasyonu
bir rezervasyonu iptal etmek Fiil
rezervasyonu iptal etmek Fiil
karayolunda yol ortasında uzayıp giden çimenlik
bir rezervasyonu onaylamak Fiil
teyit edilmiş rezervasyon
en az bir gece için depozitosu alınan otel ya da motel rezervasyonu
sarih kayıt
uçak rezervasyonu
hediye verenin hediyenin üzerinde bazı hakları muhafaza etmesi
önceden yer ayırtma
müşteri gelmese dahi ödemesi garanti altına alınmış
otel rezervasyonu
Kızılderililere mahsus bölge.
çekince yasağı İsim, Uluslararası Hukuk
iş sınırlandırma
çekince mektubu İsim, Uluslararası Hukuk
içinden pazarlık yapmak.
çekince koymak Fiil, Uluslararası Hukuk
içten karar verme
içten pazarlık
bir menkul satışında satış bedeli tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti satıcıda bırakan sözleşme
yolcu rezervasyonu
uçak rezervasyonu
geçici rezervasyon
bir rezervasyonun yeniden konfirme edilmesi
(karara, rapora, tutanağa) şerh düşmek, (karara, rapora, tutanağa) şerh koymak Fiil, Hukuk
dönüş uçak rezervasyonu
oda rezervasyonu
yer rezervasyonu
kaydı ihtiraziye tabidir
kayd-ı ihtiraziye tabidir
otele rezervasyon için telgraf çekmek Fiil
telefon rezervasyonu
tren rezervasyonu
ihtiyat kaydı ile
rezervasyon acentesi
rezervasyon acentesi
kaydı ihtirazi
yer ayırtma ücreti
rezervasyon formu
bütün hakların mahfuz olması
kabin ayırtma
mülkiyet kaydı
geçit hakkının mahfuzluğu
yer ayırtma
yer ayırtma
fesih hakkının mahfuzluğu
mülkiyetin muhafazası
rezervasyon bürosu İsim
asgari satış fiyatı
bir mal ya da hizmet satıcısının piyasada altına inemeyeceği satış fiyatı
verilen en yüksek satın alma fiyatı
satıcının o fiyattan satmaya razı olmadığı
kabul edilebilecek son fiyat
bilgisayarla idare edilen muhasebe sistemi
bilgisayarla yönetilen yer ayırtma sistemi
bir mukaveleye kaydı ihtirazi koymak Fiil
bir sözleşmeyle ilgili bir kaydı ihtirazi ilave ettirmek Fiil