resumé

  1. Noun özet, hulâsa.
  2. Noun özgeçmiş, tercümei hal, biyografi.
(kesintiden/fasıladan sonra) devam et(tir)mek, tekrar/yeniden başla(t)mak.
We resumed our journey
after a short rest. We will stop now and resume (working) at 2 o'clock. He resumed reading where he left off.
Verb
eski yerini/görevini/halini almak, eski mevkiini işgal etmek.
to resume one's seat
esk.
yerine oturmak.
Those standing may resume their seats.
Verb
yeniden kullanmaya başlamak. Verb
geri almak.
to resume (possession of) a territory. Verb
tekrarlamak, özetlemek. Verb
özet, hulâsa. Noun
özgeçmiş, tercümei hal, biyografi. Noun
(Fr) özet
icmal
özet
kısaltma
özgeçmiş
hülasa
biriyle yazışmaya yeniden başlamak Verb
bir yolculuğa devam etmek Verb
bir konuşmaya devam etmek Verb
bir toprak parçasını yeniden ele geçirmek Verb
bir davaya yeniden bakmak Verb
işe yeniden başlamak Verb
işine yeniden devam etmek Verb
biriyle yeniden temas kurmak Verb
biriyle yeniden mektuplaşmaya başlamak Verb
biriyle yeniden mektuplaşmaya başlamak Verb
çarpışmalara yeniden başlamak Verb
yeniden özgürlüğe kavuşmak Verb
müzakerelere yeniden başlamak Verb
faaliyetlerine yeniden başlamak Verb
görev başına yeniden dönmek Verb
yolculuğuna kaldığı yerden devam etmek Verb
kızlık adını yeniden kullanmaya başlamak Verb
yerine dönmek Verb
yerine dönmek Verb
eğitimine yeniden devam etmek Verb
ödemelere yeniden başlamak Verb
yeniden ikametgâhına dönmek Verb
bir şeyi yeniden ele geçirmek Verb
yeniden yayımlamaya başlamak Verb
müzakereye kaldığı yerden devam etmek Verb
müzakereye kalındığı yerden devam etmek Verb
duruşmayı yeniden açmak Verb
kaldığı yerden devam etmek Verb
işe yeniden başlamak Verb
işine devam etmek Verb
aynı pozisyonu almak Verb
yerine dönmek Verb
aynı konuma dönmek Verb
yerine geçmek Verb
yerine geçmek Verb
koltuğuna dönmek Verb
yerine dönmek Verb