resurface

  1. Transitive Verb yeni bir yüz(ey)/çehre vermek, çehresini/yüzeyini değiştirmek.
  2. Transitive Verb tekrar (suyun) yüzeyine çıkmak.
  3. Transitive Verb tekrar görünmek/zuhur etmek/meydana çıkmak/belirmek.
  4. Transitive Verb (yol vb.) tamir etmek, yeniden asfalt vb. döşemek.
    to resurface a road.
bir yolu yeniden kaplamak Verb