retention

  1. Noun, Law alıkoyma
  2. Noun alıkoyma, elinde tutma, saklama, muhafaza.
  3. Noun alıkonulma, tutulma, hifzedilme.
  4. Noun aklında/zihninde tutma, unutmama, hatırlama, hifzetme.
  5. Noun, Medicine idrar tutukluğu/zorluğu.
elde tutma maliyeti Noun, Accounting
brüt konservasyon
akılda tutma
rehin hakkı
elde tutma hakkı
hapis hakkı
şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm
mülkiyeti elde tutma
muhafaza ve ibraz Noun, Accounting
elde tutma primi, istihdam devamlılığı primi Noun, Employment
elde tutma maliyeti Noun, Accounting
mevkiinde tutma
pey akçesi
bir müteahhidin işi zamanında bitirmemesi tehlikesi karşılığında alıkonulan para
mevduatın alıkonulması
ücretin alıkonulması
malların alıkonulması
tüzel kişiliğin korunması Noun, Law
vatandaşlığını muhafaza etme
kârları dağıtmama
mülkiyeti elinde bulundurma
emanette tutma süresi
saklama süresi Noun, Accounting