1. İsim, Hukuk alıkoyma
  2. İsim alıkoyma, elinde tutma, saklama, muhafaza.
  3. İsim alıkonulma, tutulma, hifzedilme.
  4. İsim aklında/zihninde tutma, unutmama, hatırlama, hifzetme.
  5. İsim, Tıp idrar tutukluğu/zorluğu.
elde tutma maliyeti İsim, Muhasebe
brüt konservasyon
akılda tutma
rehin hakkı
elde tutma hakkı
hapis hakkı
şirketin riziko üzerinden kendi üzerinde tuttuğu bölüm
mülkiyeti elde tutma
muhafaza ve ibraz İsim, Muhasebe
elde tutma primi, istihdam devamlılığı primi İsim, İstihdam
elde tutma maliyeti İsim, Muhasebe
mevkiinde tutma
pey akçesi
bir müteahhidin işi zamanında bitirmemesi tehlikesi karşılığında alıkonulan para
mevduatın alıkonulması
ücretin alıkonulması
malların alıkonulması
tüzel kişiliğin korunması İsim, Hukuk
vatandaşlığını muhafaza etme
kârları dağıtmama
mülkiyeti elinde bulundurma
emanette tutma süresi
saklama süresi İsim, Muhasebe