retrenchment

  1. Noun masrafları kısma/azaltma, idare, tasarruf.
  2. Noun iç kale, dış kalenin düşmesi halinde askerin sığınacağı yer.
    They were attacked within their retrenchment.
tasarruf politikası Noun
bütçe masraflarından tasarruf
masrafların kısılması
maaşta indirme
kemer sıkma politikası Noun
tasarruf programı