retrenchment

  1. İsim masrafları kısma/azaltma, idare, tasarruf.
  2. İsim iç kale, dış kalenin düşmesi halinde askerin sığınacağı yer.
    They were attacked within their retrenchment.
tasarruf politikası İsim
bütçe masraflarından tasarruf
masrafların kısılması
maaşta indirme
kemer sıkma politikası İsim
tasarruf programı