reverence

  1. Noun saygı, hürmet, ihtiram, huşu.
    hold someone in reverence: birine saygı göstermek.
  2. Noun ululama, yüceltme, tazim.
    pay reverence to someone.: birini ululamak/yüceltmek.
  3. Noun kutsama, takdis.
  4. Transitive Verb saymak, hürmet etmek, saygı/ hürmet göstermek, huşu duymak.
  5. Transitive Verb ululamak, yüceltmek, tazim etmek.
  6. Transitive Verb kutsamak, takdis etmek.
huşulu Adverb, Religion-Faith
hazretleri (Papazlara hitapta kullanılır).
birine büyük saygı duymak Verb
(bir papaza hitap ederken) muhterem efendim
muhterem peder
birine saygı göstermek Verb