revival

 1. Noun yeniden canlan(dır)ma, taze hayata kavuş(tur)ma, diril(t)me, ihya etme.
 2. Noun ayılma, kendine gelme, kuvvet/zindelik kazanma.
  revival of trade: ticaretin canlanması.
 3. Noun yeniden revaç bulma, yeniden uyanan ilgi/merak.
 4. Noun uyanış, uyanma, intibah.
  revival of Learning = revival of Litterature = revival of Letters: Edebî
  Rönesans, Edebiyatta Uyanış.
 5. Noun eski bir oyunun yeniden temsil edilmesi/sahneye konulması.
 6. Noun eski bir filmin tekrar gösterilmesi.
 7. Noun dine karşı ilginin uyanması/canlanması.
 8. Noun dinî inançları kuvvetlendirici toplantı/âyin.
 9. Noun, Law hukuk düzeninin yeniden tesisi.
işlerin yeniden canlanması
ekonomik canlanma
Yunan mimarisinin canlanması: 19'uncu yy.'ın ilk yarısında eski Grek motif ve süslerini taklit eden mimari tarzı.
enflasyonun yeniden canlanması
enflasyonnun yeniden canlanması
enflasyonun canlanması
enflasyonnun canlanması
harcamaın canlanması
harcamanın canlanması
ticaretin canlanması
yenileme akiti
yenileme sözleşmesi
işte canlanma
dinsel uyanış toplantısı
bir sözleşmenin yenilenmesi Noun
tüketimin canlanması
sözleşmenin yenilenmesi Noun
yatırımın canlanması
satışların canlanması
piyasanın canlanması
ticaretin canlanması