1. İsim yeniden canlan(dır)ma, taze hayata kavuş(tur)ma, diril(t)me, ihya etme.
 2. İsim ayılma, kendine gelme, kuvvet/zindelik kazanma.
  revival of trade: ticaretin canlanması.
 3. İsim yeniden revaç bulma, yeniden uyanan ilgi/merak.
 4. İsim uyanış, uyanma, intibah.
  revival of Learning = revival of Litterature = revival of Letters: Edebî
  Rönesans, Edebiyatta Uyanış.
 5. İsim eski bir oyunun yeniden temsil edilmesi/sahneye konulması.
 6. İsim eski bir filmin tekrar gösterilmesi.
 7. İsim dine karşı ilginin uyanması/canlanması.
 8. İsim dinî inançları kuvvetlendirici toplantı/âyin.
 9. İsim, Hukuk hukuk düzeninin yeniden tesisi.
işlerin yeniden canlanması
ekonomik canlanma
Yunan mimarisinin canlanması: 19'uncu yy.'ın ilk yarısında eski Grek motif ve süslerini taklit eden mimari tarzı.
enflasyonun yeniden canlanması
enflasyonnun yeniden canlanması
enflasyonun canlanması
enflasyonnun canlanması
harcamaın canlanması
harcamanın canlanması
ticaretin canlanması
yenileme akiti
yenileme sözleşmesi
işte canlanma
dinsel uyanış toplantısı
bir sözleşmenin yenilenmesi İsim
tüketimin canlanması
sözleşmenin yenilenmesi İsim
yatırımın canlanması
satışların canlanması
piyasanın canlanması
ticaretin canlanması