ride on

  1. (a) üzerine binmek.
    The little boy rode in his father's shoulders. (b) (sırtında vb.) taşımak.

    Shall I ride you on my back? (c) (hayvana) binmek.
    The king riding on an elephant. (d) güvenmek, dayanmak.
otobüse binmek Verb
otobüsle gitmek Verb
motosiklete binmek Verb
önemsiz bir konu üzerinde gereğinden fazla durmak Verb
bir şeyi kontrol etmek Verb
gözkulak olmak, mukayyet olmak, dikkat/ihtimam göstermek.
Mary rode herd on the small children walking
home from school to keep them from running into the street.
(motorun) arkasında gitmek Verb
birine çocuk muamelesi yapmak Verb
(US) işe tramvayla gitmek Verb
(atın) terkisinde