1. (a) üzerine binmek.
    The little boy rode in his father's shoulders. (b) (sırtında vb.) taşımak.

    Shall I ride you on my back? (c) (hayvana) binmek.
    The king riding on an elephant. (d) güvenmek, dayanmak.
otobüse binmek Fiil
otobüsle gitmek Fiil
motosiklete binmek Fiil
önemsiz bir konu üzerinde gereğinden fazla durmak Fiil
bir şeyi kontrol etmek Fiil
gözkulak olmak, mukayyet olmak, dikkat/ihtimam göstermek.
Mary rode herd on the small children walking
home from school to keep them from running into the street.
(motorun) arkasında gitmek Fiil
birine çocuk muamelesi yapmak Fiil
(US) işe tramvayla gitmek Fiil
(atın) terkisinde