rift

 1. Noun çatlak, yarık, aralık, gedik, rahne.
 2. Noun (ormanda, bulutlar arasında vb.) açıklık, açık alan.
  a rift in the clouds.
 3. Noun bozuşma, ihtilâf, ara açılması, dostluğun bozulması.
 4. Noun fikir ayrılığı/ihtilâfı, anlaşmazlık.
  a rift in the lute: iki dost arasında ufak bir ihtilâf.

  create a rift between: aralarını açmak, araya nifak sokmak.
 5. Noun, Geology (a) çatlak, fay, çöküntü, (b) çökük vadi.
  rift-valley: çöküntü koyağı.
 6. Noun kütüğün/granitin kolayca yarılabileceği düzlem/doğrultu.
 7. Noun (kütüğün yarılmasından elde edilen) odun.
 8. Transitive Verb çatla(t)mak, yarı(l)mak, gedik açmak.
 9. Transitive Verb geğirmek.
 10. Transitive Verb osurmak, yellenmek.
ideolojik ayrılıklar arasında köprü kurmak Verb
ideoloji ayrılığı
derin vadi