1. İsim çatlak, yarık, aralık, gedik, rahne.
 2. İsim (ormanda, bulutlar arasında vb.) açıklık, açık alan.
  a rift in the clouds.
 3. İsim bozuşma, ihtilâf, ara açılması, dostluğun bozulması.
 4. İsim fikir ayrılığı/ihtilâfı, anlaşmazlık.
  a rift in the lute: iki dost arasında ufak bir ihtilâf.

  create a rift between: aralarını açmak, araya nifak sokmak.
 5. İsim, Jeoloji (a) çatlak, fay, çöküntü, (b) çökük vadi.
  rift-valley: çöküntü koyağı.
 6. İsim kütüğün/granitin kolayca yarılabileceği düzlem/doğrultu.
 7. İsim (kütüğün yarılmasından elde edilen) odun.
 8. Geçişli Fiil çatla(t)mak, yarı(l)mak, gedik açmak.
 9. Geçişli Fiil geğirmek.
 10. Geçişli Fiil osurmak, yellenmek.
ideolojik ayrılıklar arasında köprü kurmak Fiil
ideoloji ayrılığı
derin vadi