right a wrong

  1. Verb bir hatayı düzeltmek
  2. Verb yanlış giden birşeyi düzeltmek