rightful authority

  1. usulüne uygun olarak hazırlanmış vekâletname
  2. haklı olarak sahip olunan yetki