rigid economy

  1. sıkı
  2. katı kurallı ekonomi
  3. (sıkı) katı kurallı ekonomi