rimel

  1. mascara

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Hanımların kirpiklerini daha uzun ve renkli ... bir çeşit yağlı sürme