1. mascara

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hanımların kirpiklerini daha uzun ve renkli ... bir çeşit yağlı sürme