royal prerogative

  1. krali ayrıcalık
  2. hükümdarca verilen imtiyaz