rumınant

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı Noun, Organizations
geviş getiren
gevişgetiren (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology