run through

 1. (a) (kılıç vb.) saplamak, (kılıç vb. ile) delmek, (b) israf etmek, tüketmek, har vurup harman savurmak.

  He soon ran through all his father's money.
  Money runs through his fingers: Su gibi para harcıyor. (c) çabucak/aleacele gözden geçirmek.
  I'll just run through this list of figures. (d) tekrarlamak.
  Let's run through the first scene again. (e) sezilmek, içinde gizli bulunmak.
  A feeling of sadness runs through his poetry.
servetinıyiyip tüketmiş olmak Verb
bütün servetini yiyip tüketmiş olmak Verb
gelen postayı gözden geçirmek Verb
malını mülkünü eritmek Verb
işini çabuk bitirmeye çalışmak Verb
(tiyatro) çabuk prova
menkul kıymetlerin ikinci okunuşu
bir hesabı tetkik etmek Verb
deneme, alıştırma, temrin, prova, hazırlık tatbikatı. Noun