rune

  1. Noun 3-13'üncü yüzyıllarda İngiliz-İskandinav dillerinde kullanılan alfabenin herhangi bir harfi.
  2. Noun şiir, şarkı, manzume.
  3. Noun giz, sihir, esrar.