sacred cow

  1. Noun dokunulmaz, eleştirilemez, tenkit edilemez (kişi, kurum, vb.).