safran

  1. Noun, Food-Kitchen saffron
safflower Noun, Food-Kitchen
saffron Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Süsengiller familyasından, baharda güzel çiçekler açan, ... soğanlı çok yıllık bitki