salvage

  1. Noun, Insurance sovtaj
  2. (gemiyi/yükünü) kurtarma(k).
  3. (malı) hasardan koruma(k)/kurtarma(k).
  4. kurtarılan mal.
  5. deniz kazasından/yangından kurtarma ücreti.
  6. yangından kurtarılan malın satış geliri.
kurtarma giderleri Noun
gemi kurtarma Noun, Maritime Traffic
denizde zapt ve müsadereden elde edilen mallar
yüksek kurtarma ücreti ödemek Verb
yeniden değerlendirilebilecek kurtarılan mallar
kıyıya vuran mallara sahip olma hakkı
(sigortacı) kurtarılan malları devralmak Verb
kurtarma anlaşması
sovtaj tutarı Noun, Insurance
kurtarma yardım ücreti Noun, Maritime Traffic
sigorta şirketlerinin çıkarlarını korumak için kurulmuş olan ancak kurtarma yapmayan birlik
kurtarma işleri yapan şirket
kurtarma işleri yapan özel gemi ve malzemelere sahip şirket
sovtaj ihalesi Noun, Insurance
kurtarma ücreti
sovtaj teklifi Noun, Insurance
tahlisiye sandalı
kurtarma gemisi
kurtarma işi
tahliye ücreti
kurtarma masrafları Noun
kurtarma ücreti
kurtarma ücreti talepleri Noun
gereğinde yardım isteyen gemiyi kurtarma hakkına sahip olur
deniz sigorta poliçesine konulan bu koşul ile sigortacıların hisselerine düşen kurtarma masraflarını ödeyeceği belirtilir
geminin kira anlaşmalarına konulan bu kloz ile kiralanan gemi
kurtarma şirketi
sovtaj şirketi, sovtaj firması Noun, Insurance
kurtarma takımı
hurda değeri
kurtarma teknesi
kurtarma vinci
sovtaj indirimi, sovtaj tenzili Noun, Insurance
kurtarma ücreti
kurtarma sırasında yapılan masraflar Noun
kurtarma sırasında yapılan giderler Noun
kurtarma uzmanı
enkazdan mal kurtarmak Verb
deniz kazasından veya yangından kurtarılan eşya
sovtaj ürünleri, sovtaj malları Noun, Insurance
sovtaj geliri Noun, Insurance
haciz
hapis hakkı
kurtaranların kurtardıkları şeyler üzerindeki tedbir
kurtarılan gemi ve yük için verilecek kurtarma ücreti veya teminatı verilmediğinde
tam ziyadan kurtarıldığında varış yerlerine gönderileceği yerde satılırsa
satış değeri ile sigortalı değer arasındaki fark
sigortalı yükler Noun
kurtarma manevrası
(US) kurtarma uzmanı
kurtarma ücreti
kurtarma uzmanı
kurtarma işleri Noun
sovtaj ödemesi Noun, Insurance
sovtaj bedeli Noun, Insurance
sovtaj oranı Noun, Insurance
sovtaj geliri Noun, Insurance
sovtaj satışı Noun, Insurance
kurtarma hizmeti
kurtarma servisi
tahlisiye servisi
kurtarma gemisi
ikinci eksedan tretesi (reasürörün asli sigortalı tarafından sigortalanan veya birinci eksedan tretesinde
reasüre edilen miktarları aşan kısmı kabul e
çekici
römork
kurtarma gemisi (römorkör
hurda değer
(deniz sigortası) hurda değeri
hurda değeri
hurda degeri
(deniz sigortası) kurtarılan eşyanın hemen o andaki satış değeri
sovtaj değeri Noun, Insurance
kurtarma teknesi
kurtarma işinde çalışan işçi
kurtarma işçisi
araç mezarlığı Transport
batan bir geminin yükünü kurtarmak Verb
malları (deniz kazasından veya yangından) kurtarmak Verb
malları kurtarmak Verb
malları deniz kazasından kurtarmak Verb
batan bir geminin yükünü kurtarmak Verb
kurtarma harekâtında bulunmak Verb
kâğıt çöp toplama kampanyası Noun