1. İsim, Sigorta sovtaj
  2. (gemiyi/yükünü) kurtarma(k).
  3. (malı) hasardan koruma(k)/kurtarma(k).
  4. kurtarılan mal.
  5. deniz kazasından/yangından kurtarma ücreti.
  6. yangından kurtarılan malın satış geliri.
kurtarma giderleri İsim
gemi kurtarma İsim, Denizcilik
denizde zapt ve müsadereden elde edilen mallar
yüksek kurtarma ücreti ödemek Fiil
yeniden değerlendirilebilecek kurtarılan mallar
kıyıya vuran mallara sahip olma hakkı
(sigortacı) kurtarılan malları devralmak Fiil
kurtarma anlaşması
sovtaj tutarı İsim, Sigorta
kurtarma yardım ücreti İsim, Denizcilik
sigorta şirketlerinin çıkarlarını korumak için kurulmuş olan ancak kurtarma yapmayan birlik
kurtarma işleri yapan şirket
kurtarma işleri yapan özel gemi ve malzemelere sahip şirket
sovtaj ihalesi İsim, Sigorta
kurtarma ücreti
sovtaj teklifi İsim, Sigorta
tahlisiye sandalı
kurtarma gemisi
kurtarma işi
tahliye ücreti
kurtarma masrafları İsim
kurtarma ücreti
kurtarma ücreti talepleri İsim
gereğinde yardım isteyen gemiyi kurtarma hakkına sahip olur
deniz sigorta poliçesine konulan bu koşul ile sigortacıların hisselerine düşen kurtarma masraflarını ödeyeceği belirtilir
geminin kira anlaşmalarına konulan bu kloz ile kiralanan gemi
kurtarma şirketi
sovtaj şirketi, sovtaj firması İsim, Sigorta
kurtarma takımı
hurda değeri
kurtarma teknesi
kurtarma vinci
sovtaj indirimi, sovtaj tenzili İsim, Sigorta
kurtarma ücreti
kurtarma sırasında yapılan masraflar İsim
kurtarma sırasında yapılan giderler İsim
kurtarma uzmanı
enkazdan mal kurtarmak Fiil
deniz kazasından veya yangından kurtarılan eşya
sovtaj ürünleri, sovtaj malları İsim, Sigorta
sovtaj geliri İsim, Sigorta
haciz
hapis hakkı
kurtaranların kurtardıkları şeyler üzerindeki tedbir
kurtarılan gemi ve yük için verilecek kurtarma ücreti veya teminatı verilmediğinde
tam ziyadan kurtarıldığında varış yerlerine gönderileceği yerde satılırsa
satış değeri ile sigortalı değer arasındaki fark
sigortalı yükler İsim
kurtarma manevrası
(US) kurtarma uzmanı
kurtarma ücreti
kurtarma uzmanı
kurtarma işleri İsim
sovtaj ödemesi İsim, Sigorta
sovtaj bedeli İsim, Sigorta
sovtaj oranı İsim, Sigorta
sovtaj geliri İsim, Sigorta
sovtaj satışı İsim, Sigorta
kurtarma hizmeti
kurtarma servisi
tahlisiye servisi
kurtarma gemisi
ikinci eksedan tretesi (reasürörün asli sigortalı tarafından sigortalanan veya birinci eksedan tretesinde
reasüre edilen miktarları aşan kısmı kabul e
çekici
römork
kurtarma gemisi (römorkör
hurda değer
(deniz sigortası) hurda değeri
hurda değeri
hurda degeri
(deniz sigortası) kurtarılan eşyanın hemen o andaki satış değeri
sovtaj değeri İsim, Sigorta
kurtarma teknesi
kurtarma işinde çalışan işçi
kurtarma işçisi
araç mezarlığı Ulaşım
batan bir geminin yükünü kurtarmak Fiil
malları (deniz kazasından veya yangından) kurtarmak Fiil
malları kurtarmak Fiil
malları deniz kazasından kurtarmak Fiil
batan bir geminin yükünü kurtarmak Fiil
kurtarma harekâtında bulunmak Fiil
kâğıt çöp toplama kampanyası İsim