savage

 1. Adjective vahşî, yabanî.
  savage people/customs/beasts/scenery.
 2. Adjective barbar, medeniyet görmemiş.
  savage tribes.
 3. Adjective yırtıcı, hunhar.
 4. Adjective gaddar, zalim, merhametsiz.
 5. Adjective çok öfkeli, öfkeden kudurmuş/çıldırmış.
  Her rudeness makes me savage: Onun kabalığı beni öfkeden çıldırtıyor.
 6. Noun vahşî/yabanî/barbar/medeniyet görmemiş kimse.
 7. Noun hunhar/ gaddar/ zalim/canavar ruhlu/ merhametsiz kimse.
 8. Noun kaba, hödük, hoyrat kimse.
 9. Transitive Verb vahşice saldırmak.
  I was savaged by a mad dog: Azgın bir köpek vahşice üzerime saldırdı.
 10. Transitive Verb zulmetmek, gaddarca davranmak.
bir vahşi ile aynı düzeyde olmak Verb
vahşileşmek Verb