scale effect

  1. seri üretimde maliyetin düşmesi