scant

 1. Adjective kıt, az.
 2. Adjective yetersiz, kifayetsiz.
  paid scant attention to what was said: Söylenene pek dikkat etmedi.
 3. Adjective kıtı kıtına, ucu ucuna, ancak.
  a scant teaspoonful: kıtı kıtına bir çay kaşığı dolusu.
  a scant
  half hour: ancak yarım saat.
 4. Adverb kıtı kıtına, yetersizce, pek kıt bir şekilde.
 5. Transitive Verb : birçok okul kitaplarında ihmal edilen bir konu.
yetersiz tahsisat
kıtlık, yetersizlik, darlık.

scant of breath
: nefes darlığı.
para kıtlığı
birine soluk alacak az zaman bırakmak Verb
birine az boş zaman bırakmak Verb
arz kıtlığı