scavenge

  1. Verb (sokakları vb.) temizlemek, arıtmak.
  2. Verb çöpçülük etmek, çöplükte işe yarar şey aramak.
  3. Verb (patlamalı motor) yanmış gazları dışarı atmak.
  4. Verb leş yemek, leşlerle beslenmek.
  5. Verb (yiyecek) aramak.
  6. Verb maden veya alaşımı (yabancı maddelerden) arıtmak.