scent

  1. Noun güzel koku, rayiha.
  2. Noun iz kokusu, (hayvanın vb.) geçerken bıraktığı koku.
  3. Noun esans, parfüm.
  4. Noun koklama duygusu.
  5. Verb kokusunu almak, sezmek.
  6. Verb kokusundan tanımak.
  7. Verb güzel koku/rayiha saçmak.
  8. Verb (av köpeği) koklayarak izlemek.
doğru iş peşinde olmak Verb
izi kaybetmek Verb
birini yanlış ize götürmek Verb
birini doğru izden ayırmak Verb
polise izini kaybettirmek Verb
bir suçun kokusunu almak Verb
iş bulup çıkarmak Verb
bir iş bulup çıkarmak Verb
keşfetmek Verb
esans şişesi
bela sezmek Verb
önemli bir buluşun izinde olmak Verb
yetenekli genç kişilerin kokusunu almada becerikli olmak Verb