1. İsim güzel koku, rayiha.
  2. İsim iz kokusu, (hayvanın vb.) geçerken bıraktığı koku.
  3. İsim esans, parfüm.
  4. İsim koklama duygusu.
  5. Fiil kokusunu almak, sezmek.
  6. Fiil kokusundan tanımak.
  7. Fiil güzel koku/rayiha saçmak.
  8. Fiil (av köpeği) koklayarak izlemek.
doğru iş peşinde olmak Fiil
izi kaybetmek Fiil
birini yanlış ize götürmek Fiil
birini doğru izden ayırmak Fiil
polise izini kaybettirmek Fiil
bir suçun kokusunu almak Fiil
iş bulup çıkarmak Fiil
bir iş bulup çıkarmak Fiil
keşfetmek Fiil
esans şişesi
bela sezmek Fiil
önemli bir buluşun izinde olmak Fiil
yetenekli genç kişilerin kokusunu almada becerikli olmak Fiil