science

 1. Noun bilim, ilim, fen, bilgi.
  faculty of science: fen fakültesi.
  science student: fen ögrencisi.

  man of science: bilgin, bilim adamı.
  study science: fen öğrenimi yapmak.
 2. Noun herhangi bir bilim dalı.
 3. Noun hüner, maharet, marifet, ustalık.
  have something down to a science: büyük hüner/marifet sahibi
  olmak, usta olmak.
  He seems to have writing popular books down to a science: Halk kitapları yazmakta usta olduğu anlaşılıyor.
zahir ilimler Adjective, Religion-Faith
İslami ilimler Proper Name, Religion-Faith
bilimsel, ilmî Adjective
idari bilim Noun
Mülkiye Proper Name, Organizations
İlim Geliştirme Derneği
Fen Fakültesi veya Teknoloji bölümü mezunu.
davranış bilimi: toplum bilimi, ruh bilimi gibi canlı organizmaların davranışları üzerindeki gözlemlere dayanan bilimler.
bilimin sınırları Noun
Hristiyan Bilim: 1886'da Mary Baker Eddy tarafından kurulan bir din. Hastalıkların sebep ve etkisinin
insanın zihninde olduğuna, bunların ruhsal yoldan tedavi edilebileceğine, İsa'nın ilkeleri ve tedavi yöntemi tam anlaşılırsa günah, hastalık ve ölümün ortadan kalkacağına inanır.
bilişsel bilim Noun, Psychology
ticaret bilimi
bilgisayar bilimi Information Technology
ilmin ilerlemesine katkıda bulunmak Verb
fen fakültesinden mezun
iktisat bilimi
ev idaresi, ev bakımı. Noun
yerbilim: jeoloji, coğrafya vb. Noun
ekonomi bilimi
mühendislik bilimi
mühendislik bilimi
çevrebilim
avrupa bilim vakfı
pozitif bilim
fen fakültesi Noun, Education-Training
bilim alanının dışında olmak Verb
bilim dalı Noun, Education-Training
genel bilim
doğal bilimler
fen lisesi Noun, Education-Training
bilim alanında
bilişim: bilişimsel ve teknik bilgi ve verilerin sistemli bir şekilde toplanması, sınıflandırılması,
saklanması ve gerekince bu bilgilere erişilmesi yöntem ve yordamları.
enformasyon bilimi Noun
birine bir bilim alanını tanıtmaya başlamak Verb
hukuk bilimi/ilmi. 19
legal separation = judicial separation: evli bir çiftin ayrı yaşaması.
kütüphanecilik (bilgisi).
işletmecilik bilimi
Fen lisansiyesi, Fen mezunu.
kıs.:
M.S./M.Sc./S.M./Sc.M. Noun
malzeme bilimi Noun, Engineering
hekimlik
tıp bilimi
askerlik bilimi.
ahlak bilimi
doğa bilimi, tabiat bilgisi: biyoloji, fizik vb. gibi doğal olayları/nesneleri inceleyen bilim.Tersi:
matematik, felsefe gibi kuramsal bilimler.
Noun
doğabilim, fizik bilimleri.
beslenme bilimi
doğal bilim, tabiî ilim: fizik, kimya, astronomi gibi cansız maddelerin özelliklerini ve bunlarla ilgili
doğal yasaları inceleyen bilim.
siyasal bilgiler, idarî ilimler.
political scientist: siyasal bilgiler uzmanı.
siyasal bilgiler Noun, Politics-Intl. Relations
bilimin teşviki
toplumsal bilim.
toplum bilimi, sosyoloji.
toprak bilimi Noun, Geography
fen okumak Verb
bilim dünyası Noun
fen bilimleri Noun, Education-Training
bilim ataşesi Noun, Employment
gelişim sanayileri Noun
fen diploması
fen yazı işleri müdürü
fen fakültesi Noun, Education-Training
bilim-kurgu, düşbilimsel roman ve hikâyeler, bilim-ötesi romanlar.
(US) Doğa Bilimleri Enstitüsü
fen lisesi Noun, Education-Training
fütüroloji
gelecek bilimi
cefr ilmi Noun, Religion-Faith
gazetecilik
kelam ilmi Noun, Religion-Faith
hukuk ilmi
bilimsel çalışmalar yapan şirketlerin yoğunlaştığı bölge
fen fakültesi diploması
ev idaresi okulu
(Br) Bilim ve Teknoloji Bakanı
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler Noun, Education-Training
siyaset bilimi ve kamu yönetimi Noun, Education-Training
ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi Noun, Education-Training
Mülkiyeli Proper Name, Education-Training
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Noun, Education-Training
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Noun, Education-Training
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Fen Bilimleri Enstitüsü Noun, Education-Training
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Noun, Organizations
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Noun
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Noun, Organizations
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Noun, Education-Training
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Noun, Education-Training
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Noun, Organizations
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Noun, Education-Training