1. İsim bilim, ilim, fen, bilgi.
  faculty of science: fen fakültesi.
  science student: fen ögrencisi.

  man of science: bilgin, bilim adamı.
  study science: fen öğrenimi yapmak.
 2. İsim herhangi bir bilim dalı.
 3. İsim hüner, maharet, marifet, ustalık.
  have something down to a science: büyük hüner/marifet sahibi
  olmak, usta olmak.
  He seems to have writing popular books down to a science: Halk kitapları yazmakta usta olduğu anlaşılıyor.
zahir ilimler Sıfat, Din ve İnanç
İslami ilimler Özel Isim, Din ve İnanç
bilimsel, ilmî Sıfat
idari bilim İsim
Mülkiye Özel Isim, Kurum İsimleri
İlim Geliştirme Derneği
Fen Fakültesi veya Teknoloji bölümü mezunu.
davranış bilimi: toplum bilimi, ruh bilimi gibi canlı organizmaların davranışları üzerindeki gözlemlere dayanan bilimler.
bilimin sınırları İsim
Hristiyan Bilim: 1886'da Mary Baker Eddy tarafından kurulan bir din. Hastalıkların sebep ve etkisinin
insanın zihninde olduğuna, bunların ruhsal yoldan tedavi edilebileceğine, İsa'nın ilkeleri ve tedavi yöntemi tam anlaşılırsa günah, hastalık ve ölümün ortadan kalkacağına inanır.
bilişsel bilim İsim, Psikoloji
ticaret bilimi
bilgisayar bilimi Bilgi Teknolojileri
ilmin ilerlemesine katkıda bulunmak Fiil
fen fakültesinden mezun
iktisat bilimi
ev idaresi, ev bakımı. İsim
yerbilim: jeoloji, coğrafya vb. İsim
ekonomi bilimi
mühendislik bilimi
mühendislik bilimi
çevrebilim
avrupa bilim vakfı
pozitif bilim
fen fakültesi İsim, Eğitim
bilim alanının dışında olmak Fiil
bilim dalı İsim, Eğitim
genel bilim
doğal bilimler
fen lisesi İsim, Eğitim
bilim alanında
bilişim: bilişimsel ve teknik bilgi ve verilerin sistemli bir şekilde toplanması, sınıflandırılması,
saklanması ve gerekince bu bilgilere erişilmesi yöntem ve yordamları.
enformasyon bilimi İsim
birine bir bilim alanını tanıtmaya başlamak Fiil
hukuk bilimi/ilmi. 19
legal separation = judicial separation: evli bir çiftin ayrı yaşaması.
kütüphanecilik (bilgisi).
işletmecilik bilimi
Fen lisansiyesi, Fen mezunu.
kıs.:
M.S./M.Sc./S.M./Sc.M. İsim
malzeme bilimi İsim, Mühendislik
hekimlik
tıp bilimi
askerlik bilimi.
ahlak bilimi
doğa bilimi, tabiat bilgisi: biyoloji, fizik vb. gibi doğal olayları/nesneleri inceleyen bilim.Tersi:
matematik, felsefe gibi kuramsal bilimler.
İsim
doğabilim, fizik bilimleri.
beslenme bilimi
doğal bilim, tabiî ilim: fizik, kimya, astronomi gibi cansız maddelerin özelliklerini ve bunlarla ilgili
doğal yasaları inceleyen bilim.
siyasal bilgiler, idarî ilimler.
political scientist: siyasal bilgiler uzmanı.
siyasal bilgiler İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bilimin teşviki
toplumsal bilim.
toplum bilimi, sosyoloji.
toprak bilimi İsim, Coğrafya
fen okumak Fiil
bilim dünyası İsim
fen bilimleri İsim, Eğitim
bilim ataşesi İsim, İstihdam
gelişim sanayileri İsim
fen diploması
fen yazı işleri müdürü
fen fakültesi İsim, Eğitim
bilim-kurgu, düşbilimsel roman ve hikâyeler, bilim-ötesi romanlar.
(US) Doğa Bilimleri Enstitüsü
fen lisesi İsim, Eğitim
fütüroloji
gelecek bilimi
cefr ilmi İsim, Din ve İnanç
gazetecilik
kelam ilmi İsim, Din ve İnanç
hukuk ilmi
bilimsel çalışmalar yapan şirketlerin yoğunlaştığı bölge
fen fakültesi diploması
ev idaresi okulu
(Br) Bilim ve Teknoloji Bakanı
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler İsim, Eğitim
siyaset bilimi ve kamu yönetimi İsim, Eğitim
ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü İsim, Eğitim
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Fen Bilimleri Enstitüsü İsim, Eğitim
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı İsim, Kurum İsimleri
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İsim
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İsim, Kurum İsimleri
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İsim, Eğitim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İsim, Eğitim
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri İsim, Kurum İsimleri
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü İsim, Eğitim