scoundrel

  1. mal
  2. Noun madrabaz, düzenbaz, hilekâr, alçak, âdi, habis kimse.
    scoundrelly: madrabazlıkla, düzenbazlıkla,
    hile ile, alçakça, âdice, habasetle.
sıfır numara serseri
iflah olmaz serseri