scrape the bottom of the barrel

  1. fiyasko vermek, gülünç düşmek, başarısızlığa uğramak.
    Is he the best speaker they could get for the
    meeting? This time they've really scraped the bottom of the barrel! 13.
    scrape through: güçbela atlatmak, yakayı zor kurtarmak.
    scrape through an examination: sınavda güçbela geçmek.